Kurs og påmelding

Trafikkopplæring


Personer som har tatt trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars til 31. oktober må gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjon før 31. januar for fortsatt kunne øvelseskjøre.

Har du kjørt opp til førerprøve i tidsrommet 16. mars til og med 31. oktober uten å ha gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjon er ditt førerkort bare gyldig til 31. januar påfølgende år.

Påmelding

Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.

Trafikalt grunnkurs


Du som har fylt 15 år og snart vil begynne å øvelseskjøre privat og/eller på kjøreskole, må ha fullført trafikalt grunnkurs før øvelseskjøringen kan starte.

 • Kurset er obligatorisk og er det første trinnet i opplæringen
 • Kurset er på 17 timer og er felles for alle klasser, opp til klasse B (Personbil)
 • Kurset skal gi en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører av motorisert kjøretøy.

Trafikalt grunnkurs går over 4 ganger, mandag og onsdag i 2 uker
kl.17.00-19.45.

Påmelding

Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter.

Teorikurs klasse B


Våre teorikurs er veldig populære, og er en effektiv måte å tilegne seg den teoretiske kjørekompetansen på. Teorikurs var i sin tid obligatorisk, men er det ikke lenger.

Undersøkelser viser at elever som ikke har teorikurs, trenger i gjennomsnitt seks flere kjøretimer enn de som har kurs.

Kursene våre går mandager i 4 uker. Vi har delt inn kurset i 4 temaer, et tema pr. kveld.

Tema 1 Lover og regler
Tema 2 Mennesket
Tema 3 Veien
Tema 4 Bilen

Kr. 400,- pr. kveld eller kr. 1200,- for hele kurset.

Påmelding

Mørkekjøringsdemonstrasjon

 

 • Tar du trafikalt grunnkurs i tida 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig kun i tiden 16. mars - 31. oktober. 
 • Du må gjennomføre mørkekjøring før du kan øvelseskjøre i tidsrommet 1. november - 15. mars.
 • Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.
 • Mørkekjøringen er en viktig del av føreropplæringen som alle bør ta så tidlig som mulig.

  (Tok du trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, er ikke beviset ditt tidsavgrenset.

  Pris kr. 1600,-

Vi setter opp mørkekjøringstime etter behov. Ring oss på 995 995 23 for å avtale time.

 

Påmelding