Moped (AM 146/147)

Klasse AM 146/147

FØREROPPLÆRINGEN

På grunn av ny læreplan som trådte i kraft 01.01.17, er mopedopplæringen blitt mer omfattende.

Det som er nytt er:

- Sikkerhetskurs (3 timer teori)

- Trinnvurdering (2x1 time)

Opplæringen har blitt mer individualisert.

I følge nye forskrifter må man ha oppnådd et høyt nivå på et trinn, for å kunne gå videre til det neste trinnet. Dvs antall timer vil ile lenger være likt for alle, men avhengig ab hver enkelt elevs erfaring, kunnskap og forutsetninger.

Pris grunnpakke ink obl undervisning  Kr   7 890,-

Pris individuell  kjøretime                     Kr    490,-

Pris Gruppeundervisning pr time           kr    300,-

Grunnpakke er nok den vi tenker de fleste vil komme inn under.

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene
(moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 vil du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebærer.